Kontaktoplysninger

ft@returmetal.dk

På min mail ft@returmetal.dk  kan du komme med ris og ros, du kan spørge ind til hvad som helst.

Jeg dyrker roning , løb, og interesserer mig for Idrætspsykologi , historie også sportshistorie. 

Min baggrund er beskrevet andet steds så det vil bare være en gentagelse..

Flemming Hansen