Fritidszonen m,m.

Dette afsnit er inspireret af Imran Rashid.

Fritidszonen

Sociale relationer til andre end familien og kolleger er vigtig af mange årsager. Dels fordi det er i mødet med andre, at vi bliver klogere på os selv. Dels fordi vi her ikke er bundet af rollen som medarbejder, forretningsperson, sælger, eller lignende. Ej heller er vi faderen, moderen, forælderen, lillebroeren, sønnen, eller en af de utallige andre roller, som vi gennem livet har formet i familiezonen.

Det er når vi præsenterer os selv for NYE bekendte , at vi får mulighed for at vælge en ny fortælling om os selv. En fortælling der ændrer sig livet igennem.

Nætværk styrker evnen til at håndtere kriser, ved at skabe en buffer-effekt (lukke luft ud), der  dæmper den ydre stressbelastning, og er dermed en del af begrebet ; Coping. Coping dækker over de strategier og fremgangsmåder som en person bruger for at mestre, klare eller håndtere nye , svære og truende situationer.  Begrebet Coping er derfor vigtigt for vores velbefindende . 

Familiezonen. 

Familiezonen er det stabiie og vigtige for familiens samtrivsel og dermed  helbreddet . Forskning viser at i en velfungerende familie nedsætter man risiko for kroniske sygdomme, psykiske lidelser og tidlig død, i modsætning til alle andre forhold. Dette afsnit kan uddybes meget mere men da det ikke er der det store problem ligger i dag, men snarere det at man ikke får hæktet fritidszonen på og at man så bliver  indelukket i familiezonen, at man mister kontakt til nye kontakter som forklaret i fritidszonen. Der kan dog være familier hvor alt ser ud til fryd og gammen, men hvor den ene part måske har opgivet og  måske ikke gider tage de små og store ting der kan opstå , og synker mere ind i sig selv , det er en farlig situation man ikke umiddelbart opdager. Det er en uholdbar situation , fordi det betyder at en har mistet holdning og taber mening hen ad vejen , der så kan følge til diverse ulykker, tidlig demens m,m. Så et lille opgør ind imellem betyder ofte at begge parter har holdninger til deres samværd.  Har nogen brug for eller lyst til mere konkret om denne zone kan de sende en mail.