Standardside

jernen er en fantastisk muskel.

Hjernen hos mænd vejer ca 1500 gram mon 1350 hos kvinder. Det forklarer jo allerede noget, nå spøj tilH side. Hjernen som vi kender den idag er en udvikling over 10 000 år men det første intiligens pejlemærke, går helt tilbage til Hulemalerne og dermed omk 100 000 år. Hjernen er et plastificeret masse der derfor har haft evne til at tilpasse sig.  

I dag går udviklingen så stærkt i teknologien ( Ipat m,m.) så vi ikke henter vores viden i hukommelsen ( Hipukampus) i den grad som for 30 år siden, vi griber til mobilen, for vi gider ikke tænke os om, det går for langsomt. Men det har den indvirkning at vores hukommelsescenter ( Hipukampus) ikke bliver brugt i den grad som det skal, Det forfalder og vi ser idag at folk allerede i 50 års alderen bliver demente. 

Teknologien er kommet for at blive, men skal vi overleve med inteligente hjerner m,m, , skal vi bruge det med omtanke. 

Min ynglingsfilosof beskriver det således.

Først havde vi stenalderen, så bronce, så jern, Nu er vi i informationsalderen, den første alder hvor vores hjerne ikke leverer svaret, den er sat ud af drift, og dermed ikke trænes. Før havde folk  visdom og viden, og nu gælder det om at få overført vores tid til et informations og viden samfund. Det kræver politisk handling og indsigt i hvad der sker, for det er en farlig fremtid hvis ikke det tages alvorligt Vi ser tydeligt tendensen i skolerne hvor børn bliver dårligere ifølge diverse tests. Vi ser heldigvis også seminarier der udelukker ipats og mobil i timerne.

Digitale forstyrrelser i hjernen

Lidt mere om hjernen 

Dette indlæg kan måske af nogen tolkes som politisk, det er det ikke for mig, men en måde at fortælle hvad der kan og går galt i vores digitale verden.

Hjernen lever et hårdt liv i denne digitale tidsalder. Forskere får ikke den fornødne tid til at gøre deres forskning, politikkere sætter datoer for grøn og bæredygtig omstilling m,m der er umulig at efterkomme, det gir sig udslag i flere livsstilssygdomme. De fleste tror at klimabalange, contra sundhedsbalance er samme hammel, men det er to forskellige ting, det er ikke sådan at bare man spiser vegetar så redder man bæredugtigheden på kloden og samtidig bliver sund. Aldrig før har der været så mange der lider af spiseforstyrelser, og flere eksempler kan nævnes, og aldrig har der været større forvirring herom.

Lidt om Elbiler