Standardside

Familiens harmonimetre

Vi siger , hvor er den familie dog harmonisk, eller også siger vi det modsatte.

Hvad afgør om en familie trives med hinanden, det er der flere meningr om, jeg har arbejdet med begrebet harmonimeteret som et måle redskab til bedre trivsel i familien. Jeg har tænkt at hvis man hver især har et reagensglan inde i sit hoved med en måling af stres faktoren. Eksempel. Hvis manden knokler og tjener mange penge , og den hjemmegående hustru skruer sit forbrug op hver gang manden har fået lønforhøjelse , så der er en betydelig afstand så manden igen må finde på noget der øger indtægten, ja så har vi den dårlige spiral. Jo mere de to mandens og hustruens harmonimetre nærmer sig hinanden, jo bedre bliver trivslen og harmonien , og det gælder selvfølgelig om at få hele famiien med på det. En familie med næsten samme vandstand i harmonimetrene er en familie uden stres , som vi jo godt ved hvad følger det har. ( Beskrevet andet sted) Nu var denne situations udgangspunkt af økonomisk art, men harmonimetrene kan være pilen i andre forhold som laver uorden i balanceforholdet feks holdninger og interesser, der kan være store forskelle, og her drejer det sig om at finde en måde at akseptere hinanden på, for så kan harmonimeteret godt gå i tæt på samme niveau selv med forskellige meninger og holdninger. 

Jeg håber hermed at de stressede familier tager en snak  i familien og drøfte hvor man hver især kan justere sit harmonimeter så det passer til den familie man er en del af, og hvis manden arbejder 8 timer eller 16 er der måske mulighed for at den øvrige familie kunne sænke deres harmonimeter stand, så der bliver harmoni i den samlede familie.

Hvis vi tager det økonomiske perspektiv,  virker lidt lidt som Dopamin effekte en afhængighed dder kræver mer, mer, mer. så stop det.

Indenfor Dopamin  afhængigheden bruger man en træning som går ud på Behovskontrol, og det er metoder som godt kan ombygges til at få styr på sit harmonimeter. 

Luksus er bøjeligt og er som regel noget man ikke har råd til.

Luksus slår mange mennesker ihjel.

Højt harmonimeter niveau hos den enkelte skaber flere skilsmisser. Og en lang række andre minusser.

 

 

Mere når jeg får tid.